Регистър по ЗПКОНПИ

 

 
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35 ОТ ЗПКОНПИ – РЗИ ГАБРОВО
№ ПО РЕД
ИМЕ И ФАМИЛИЯ
ДЛЪЖНОСТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПКОНПИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗПКОНПИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПКОНПИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.4 ОТ ЗПКОНПИ
1
Д-Р ИРИНА  МОРОВЯКОВА-ИВАНОВА
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР
1/17.04.2018г.
ДН-49/14.05.2019г.
ДН-52/11.06.2020г.
ДН-34/13.05.2021г.
   
    2
МАРИЕТА  ПАПАЗОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
3/17.04.2018Г.
РД-19-2581/07.06.2018г.
ДН-46/14.05.2019г.
ДН-50/10.06.2020г.
ДН-18/11.05.2021г.
   
    3
РОСИЦА  АНГЕЛОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
47/14.05.2018Г.
РД-19-2562/07.06.2018Г.
ДН-12/07.05.2019г.
75-51/01.06.2020г.
ДН-6/11.05.2021г.
   
   4
ПАВЛИНА  СТЕФАНОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
4/17.04.2018Г.
РД-19-2590/08.06.2018г.
ДН-48/14.05.2019г.
ДН-51/11.06.2020г.
ДН-49/14.05.2021г.
   
    5
ВЕСЕЛИН  ВАСИЛЕВ
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
52/19.03.2019Г.      
ДН-2/21.03.2019г.
ДН-44/05.06.2020г.
ДН-14/11.05.2021г.
   
    6
РАДОСТИНА ТОНЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
68/12.07.2021Г.
ДН-50/20.07.2021г.

 

   
     7
ПЕНКА  ЦВЕТКОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
38/19.04.2018Г.
ДН-42/13.05.2019г.
ДН-12/08.05.2020г.
ДН-13/11.05.2021г.
   
    8
ВЕЛИМИРА ГУГОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
61/09.03.2020Г.
ДН-8/10.03.2020г.
ДН-37/04.06.2020Г.
ДН-15/11.05.2021г. 
 
 
    9
ГЕРГАНА СИМЕОНОВА-ТУРЛАКОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
64/01.12.2020Г.
ДН-57/03.12.2020г.
ДН-12/11.05.2021г.
   
    10
РАЛИЦА ВУЦОВА
ИНСПЕКТОР
13/17.04.2018Г.
РД-19-2575/07.06.2018Г.
ДН-5/03.05.2019г.
ДН-13/03.06.2020г.
ДН-7/11.05.2021г.
   
    11
Д-Р НАНЬО ДИМОВ
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
60/14.01.2020Г.
ДН-3/21.01.2020г.
ДН-45/08.06.2020г.
ДН-5/10.05.2021г.
 
 
    12
Д-Р МИРКО  НЕМСКИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
57/21.11.2019Г.      
ДН-51/02.12.2019г.
ДН-43/05.06.2020г.
ДН-10/11.05.2021г.
   
   13
ГРЕТА МАДЖАРОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
65/04.01.2021Г.
ДН-44/13.05.2021Г.
 
 
   14
Д-Р НИКОЛИНА ГЕНЕВА-КОЛЕВА
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР
58/20.12.2019Г.
ДН-1/06.01.2020г.
ДН-31/03.06.2020г.
ДН-29/13.05.2021г.
   
   15
РУМЯНА РАЙКОВА
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ
55/08.05.2019Г.
ДН-22/08.05.2019г.
ДН-40/05.06.2020г.
ДН-28/12.05.2021г.
   
   16
МИЛЕНА РАДУЛОВА-БОЯДЖИЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
37/19.04.2018Г.
ДН-39/13.05.2019г.
ДН-36/04.06.2020г.
ДН-23/12.05.2021Г.
   
   17
ТИХОМИР  БРЪНЕКОВ
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
67/25.02.2021Г.
ДН-4/01.03.2021г.
ДН-20/12.05.2021Г.
   
   18
ИНА ИВАНОВА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
66/25.02.2021Г.
ДН-3/01.03.2021г.
ДН-16/11.05.2021г.
   
   19
АНЕТА  БОГДАНОВА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
39/19.04.2018Г.
ДН-40/13.05.2019г.
ДН-33/04.06.2020г.
ДН-25/12.06.2021г.
   
   20
ИВЕЛИНА  ВЛАДИМИРОВА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
44/24.04.2018Г.
РД-19-2555/07.06.2018г.
ДН-11/07.05.2019г.
ДН-30/03.06.2020г.
ДН-24/12.05.2021г.
   
   21
СЕВДА  ВЪГЛЕНОВА
ИНСПЕКТОР
23/18.04.2018Г.
 
ДН-41/13.05.2019г.
ДН-16/03.06.2020г.
ДН-46/13.05.2021г.
   
   22
РУМЯНА ЧОЛАКОВА-РУСЕВА
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ
49/20.06.2018Г.
ДН-45/14.05.2019г.
ДН-34/04.06.2020г.
ДН-47/14.05.2021г.
   
   23
СВЕТЛАНА ТАШЕВА
СПЕЦИАЛИСТ
71/05.10.2021Г.
ДН-53/25.10.2021г.
 
   
   24
ХРИСТО ГРИВНЕВ
СТАРШИ ИНСПЕКТОР
63/29.09.2020Г.
ДН-55/02.10.2020г.
ДН-21/12.05.2021г.
 
 
   25
ТОТКА  КОЛЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
25/18.04.2018Г.
РД-19-2570/07.06.2018Г.
ДН-8/03.05.2019г.
ДН-20/03.06.2020г.
ДН-35/13.05.2021г.
   
   26
ГАЛЯ МАДЖАРОВА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
28/18.04.2018Г.
РД-19-2568/07.06.2018г.
ДН-26/08.05.2019г.
ДН-25/03.06.2020г.
ДН-43/13.05.2021г.
   
   27
КАМЕЛИЯ  ДИЛКОВА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
42/23.04.2018Г.
РД-19-2576/07.06.2018г.
ДН-9/03.05.2019г.
ДН-24/03.06.2020г.
ДН-42/13.05.2021г.
   
   28
АНТОНИЯ  НЕДКОВА
ИНСПЕКТОР
51/01.10.2018Г.
РД-19-4339/01.10.2018Г.
ДН-19/08.05.2019г.
ДН-35/04.06.2020г.
ДН-38/13.05.2021г.
   
   29
ЦЕЦКА ИЛИЕВА
ИНСПЕКТОР
50/01.10.2018Г.
РД-19-4340/01.10.2018Г.
ДН-25/08.05.2019г.
ДН-21/03.06.2020г.
ДН-37/13.05.2021г.
   
   30
 
ЛЕНА ЛУКАНОВА
 
ИНСПЕКТОР
26/18.04.2018Г.
РД-19-2655/08.06.2018г.
ДН-7/03.05.2019г.
ДН-18/03.06.2020г.
ДН-17/11.05.2021г.
   
   31
ДОНКА БОЙЧЕВА
ИНСПЕКТОР
11/17.04.2018Г.
РД-19-2559/07.06.2018г.
ДН-6/03.05.2019г.
ДН-46/09.06.2020г.
ДН-8/11.05.2021г.
 
 
   32
ВЕЛИНА  ТОНЕВА
ИНСПЕКТОР
5/17.04.2018Г.
РД-19-2569/07.06.2018г.
ДН-13/07.05.2019г.
ДН-28/03.06.2020г.
ДН-39/13.05.2021г.
   
   33
ИРЕНА  БРАТОЙЧЕВА
ИНСПЕКТОР
6/17.04.2018Г.
РД-19-2565/07.06.2018Г.
ДН-21/08.05.2019г.
ДН-29/03.06.2020г.
ДН-40/13.05.2021г.
   
   34
ПЛАМЕН ЦОНЕВ
ИНСПЕКТОР
7/17.04.2018Г.
РД-19-2567/07.06.2018г.
ДН-36/10.05.2019г.
ДН-19/03.06.2020г.
ДН-41/13.05.2021г.
   
   35
ПЕТЬО ПЕТКОВ
ИНСПЕКТОР
12/17.04.2018Г.
РД-19-2654/08.06.2018г.
ДН-30/08.05.2019г.
ДН-54/15.06.2020г.
ДН-31/13.05.2021г.
 
 
   36
АВИДАН АЛИЕВА
ИНСПЕКТОР
10/17.04.2018Г.
РД-19-2582/07.06.2018г.
ДН-35/09.05.2019г.
ДН-48/09.06.2020г.
ДН-9/11.05.2021г.
 
 
   37
АНТОАНЕТА  СТАНЧЕВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
8/17.04.2018Г.
РД-19-2560/07.06.2018г.
ДН-18/08.05.2019г.
ДН-39/05.06.2020г.
ДН-26/12.05.2021г.
   
   38
ЦЕЦКА ДИМИТРОВА
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
54/25.04.2019Г.
ДН-23/08.05.2019г.
ДН-41/05.06.2020г.
ДН-27/12.05.2021г.
   
   39
Д-Р ИВЕЛИН СЪБЧЕВ
СТАРШИ ИНСПЕКТОР
45/25.04.2018Г.
РД-19-2656/08.06.2018г.
ДН-31/09.05.2019г.
ДН-49/10.06.2020г.
ДН-19/12.05.2021г.
   
   40
ДОРА СТОЕВА
СТАРШИ ИНСПЕКТОР
9/17.04.2018Г.
РД-19-2657/08.06.2018Г.
ДН-14/07.05.2019г.
ДН-47/09.06.2020г.
ДН-32/13.05.2021г.
   
   41
ДИАНА ИВАНОВА
СТАРШИ ИНСПЕКТОР
56/20.09.2019Г.
ДН-50/20.09.2019г.
ДН-42/05.06.2020г.
ДН-22/12.05.2021г.
   
   42
ТАНЯ АСЕНОВА
СТАРШИ ИНСПЕКТОР
24/18.04.2018Г.
РД-19-2561/07.06.2018Г.
ДН-27/08.05.2019г.
ДН-26/03.06.2020г.
ДН-30/13.05.2021г.
   
   43
ВЕСЕЛКА ВАСИЛЕВА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
27/18.04.2018Г.
РД-19-2661/08.06.2018г.
ДН-20/08.05.2019г.
ДН-38/05.06.2020г.
ДН-48/14.05.2021г.
   
   44
РЕНЕТА ИЛИСАНОВА
МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
48/08.06.2018Г.
РД-19-2738/14.06.2018Г.
ДН-44/13.05.2019г.
ДН-27/03.06.2020г.
ДН-33/13.05.2021г.
   
    45
 
Д-Р ЦЕНКА  ПЕТКОВА
 
СТАРШИ ЕКСПЕРТ
72/29.11.2021Г.
ДН-54/02.12.2021г.
   
  46
 
РЕНЕТА КАСЪРОВА
 
ИНСПЕКТОР
73/12.01.2022Г.
ДН-1/01.02.2022г.
 
 
   47
       
 
 
   48
           
   49
 
 
   
 
 
   50
 
 
   
 
   
    51
           
54
 
 
   
 
 
55
 
 
 
 
 
 
    56
       
 
 
57
 
 
 
 
 
 
58
 
 
 
 
 
 
59
 
 
 
 
 
 
60