Ръководство

Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването за организиране и осъществяване на държавната здравна политика на територията на Област Габрово.

ДИРЕКТОР : Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЧОКОВ

приемно време: понеделник от 10:30 ч. до 11:30 ч.

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР : Д-Р ИРИНА МОРОВЯКОВА

приемно време: вторник от 10:30ч. до 11:30ч.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР : МАРИЕТА ПАПАЗОВА

приемно време: сряда от 10:30ч. до 11:30ч.