1 декември – Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

На 1 декември отбелязваме Световния ден  за борба със СПИН. Кампанията през тази година ще премине под надслов „Узнай своя статус!”. Кампанията цели насърчаване и обединяване на усилията на различни институции и организации за разширяване на обхвата на тестване, повишаване на осведомеността на хората, относно предимството на изследването за ХИВ и хепатити, ранното откриване на заразените лица и своевременното им насочване към лечение. Инициативите дават възможност на хората да направят своя избор за превенция на ХИВ и хепатити, за да защитят себе си и своите близки. Последните данни от Министерство на здравеопазването за СПИН в България показват, че от началото на тази година до месец август 2022 г. са открити нови 214 ХИВ–серопозитивни лица, от които 63% са български граждани, а 37% – чужденци. 128 216 са лицата, които са се изследвали през първите шест месеца на 2022г. 96% от новорегистрираните са се инфектирали по сексуален път, а 4,1%  – при инжекционна употреба на наркотици. Най – засегната възрастова група е между 30-39г., следвана от възрастова група между 40-49г. и следваща група е между 20-29г. В страната функционират 12 кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ /КАБКИС/ към регионалните здравни инспекции.

Планирани дейности на РЗИ Габрово по повод кампанията:

  1. В периода на кампанията на  училищата в област Габрово ще се предоставят здравно-промотивни материали, ще бъдат разигравани викторини по темата, ще бъдат изготвени колажи и проведени дискусии.
  2. На 01.12.2022г. в централна градска част /Габрово/ ще се  раздават информационни материали на гражданите.
  3. РЗИ Габрово напомня, че всеки желаещ може да провери своя ХИВ-статус безплатно и анонимно в лабораторията на РЗИ Габрово, ул. Райчо Каролев №2.