10-ти май – Световен ден на физическата активност

Всяка година на 10 май светът отбелязва Световния ден на движението. Началото е поставено през 2002 г. по инициатива на 55-та Световна здравна асамблея, когато е приета резолюция по въпросите на храненето, физическата активност и здравето. Страните членки на СЗО всяка година организират разнообразни инициативи, които да популяризират физическата активност сред всички групи от населението. Целта е чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес.

Обездвижването се нарежда сред основните рискови фактори, водещи до заболяване и смърт. Световната здравна организация алармира, че липсата на физическа активност е глобален проблем на общественото здраве и рисков фактор за хронични заболявания.

Заседналият начин на живот и ниското ниво на физическа активност могат да окажат негативно въздействие върху здравето и качеството на живот на хората. Основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет) са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб, 80% от които са в страните с ниски и средни доходи.

В глобален мащаб 6 % от смъртните случаи се свързват с ниската физическа активност, докато физически активните хора рискуват в по-малка степен да заболеят от исхемична болест на сърцето, хипертония, диабет и т.н.

За поддържане на здравето, в съответствие с препоръките на Световната здравна организация, са нужни 150 минути умерена физическа активност или 75 минути интензивна физическа активност седмично.

За физическа активност се определя всяко движение на тялото, което изисква разход на енергия, а това може да донесе само положителни ефекти върху човешкото здраве като:

· подобрява растежа и развитието на детския организъм;

· подобрява функционалното състояние на дихателната и сърдечно-съдовата система;

· поддържа костите, ставите и мускулите в добро състояние;

· подобрява обмяната на веществата и повишава устойчивостта на организма;

· подобрява координацията и контрола на движенията;

· повишава самочувствието, подобрява настроението и намалява стреса.

Популярните начини да бъде човек активен са чрез ходене, колоездене, различни видове спорт, но физически упражнения могат да се извършват и у дома без специално оборудване и в ограничено пространство.

Отбелязването на Световния ден на движението е повод да променим ежедневието си по отношение на физическото и психическото ни здраве, чрез повече движение.