19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването

Всяка година на 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването. Кампанията е проведена за първи път през 2009 г. от Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. Основателите са убедени, че броят на хората с наднормено тегло и затлъстяване в цяла Европа се увеличава. Целта на тази кампания е да се помогне на хората с този проблем да отслабнат и да намалят част от теглото си, като по този начин намалят в личен план риска от сърдечно-съдови, ортопедични заболявания, заболявания, свързани с обмяната на веществата, като подобрят качеството си на живот. Акцентът, поставен от ЕС и националните правителства, е главно върху храненето и физическата активност, тъй като през последните години затлъстяването се превръща в епидемия не само сред възрастното население, но и сред децата в Европа. Според данни на СЗО в повечето европейски държави между 30 и 80% от хората са с наднормено тегло. От децата средно 20% са с наднормено тегло, като ¼ от тях са със затлъстяване, което означава, че 3 милиона деца са със затлъстяване и 14 милиона – със свръхтегло. В България 2 милиона от възрастното население е със свръхтегло, като 1 милион от тях са със затлъстяване. При децата 200 000 са със свръхтегло и 67 000 от тях са със затлъстяване. Затлъстяването е на второ място след тютюнопушенето като причина за преждевременна смърт. Доказано е, че при около 90 % от случаите затлъстяването е свързано с поведенческите фактори, по-специално с нездравословни хранителни навици и понижена двигателна активност, поради което то е предотвратимо.

Борбата със затлъстяването изисква формиране на здравословни навици и промяна в начина на живот! Поддържане на добра двигателна активност и здравословно хранене са в основата за профилактика на затлъстяването.

Необходимо е ежедневно движение пеша поне по половин час, да се извършват подходящи упражнения, физическа работа на открито, туризъм или различни видове спорт. Поддържането на здравословни хранителни навици, съчетани с оптимален двигателен режим профилактира не само затлъстяването, но и намалява здравния риск от редица заболявания.