Месечен архив: август 2022

Информация

Уведомяваме Ви, че поради профилактика в електропреносната мрежа, РКМЕ Габрово на 02.09.2022 г. от 9.00...

Удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на цялата страна до 25.08.2022 г.

Със заповед РД-01-398/17.08.2022 г. на министъра на здравеопазването се удължават въведените със заповед № РД-01-384/09.08.2022...