Месечен архив: октомври 2022

Удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа на територията на Република България до 13.11.2022 г.

Със заповед РД-01-513/13.10.2022 г. на министъра на здравеопазването се удължават въведените със заповед № РД-01-435/09.09.2022 г....