31 май – Световен ден без тютюн

Всяка година на 31 май СЗО отбелязва Световен ден без тютюнопушене. Съгласно публикуваната информация от Световната здравна организация мотото на тематичния ден за 2024 г.е: „Защитата на младите хора от намесата на тютюневата индустрия“.

По данни на СЗО във всички държави младите хора използват в по-висок процент електронни цигари спрямо възрастните.  В световен мащаб около 37 милиона младежи на възраст 13-15 години използват тютюн.

В България по данни на НЦОЗА от Национално представително проучване, проведено през 2020 г. във възрастта от 10-19 г. над 40.0% от учениците са запалили първата си цигара на 14-15 години. Всеки шести е настоящ пушач без значима разлика по пол. Интензивно, над 6 цигари дневно, пушат над половината от учениците пушачи, с лек превес на момчетата. Признаци на тежка зависимост (запалване на цигара веднага след сън) проявяват 20.0% от момчетата и 26.7% от момичетата от групата на пушачите, предимно във възрастта 15-19 години.

Почти всяко пето дете е настоящ пушач (пушили един и повече дни през последния месец), като относителният дял на момичетата е по-висок от този на момчетата (17.3% срещу 16.4%). Разпределението по възрастови групи показва, че тютюнопушенето е много по-разпространено сред 15-19-годишните (31.4%), отколкото сред тези на 10-14 години (4.0%). Сред пушачите и в двете възрастови групи преобладават момичетата, макар и незначително.

Тютюнът причинява 25 % от всички видове рак и убива над 8 милиона души всяка година, но на пазара се предлагат ​​„нови“ и „по-безопасни“ продукти насочени основно към младите хора.

Световния ден без тютюн се провежда в страни по целия свят, като се акцентира на опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, както и насърчаване на ефективни политики за намаляване на въздействието от употребата на тютюн.

Във връзка със Световния ден без тютюн,  РЗИ – Габрово ще проведе кампания в няколко училища на територията на областта, по време на която ще се изнесат лекции по темата и ще бъдат изследвани желаещите ученици от горните курсове, за зависимост от никотин. Ще се разпространяват здравно-информационни материали в четирите общини: Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

Ще бъде проведен и  «Ден на отворените врати» на 31 май в Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето /ККОТ/ в РЗИ Габрово от 13.30-16.30 ч. на адрес: Габрово, ул. Райчо Каролев  №2, ет.3, стая 311.

На всички желаещи ще бъде  направено  изследване за степента на зависимост с апарат за измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух и нивото на карбоксихемоглобин в кръвта, също така консултация за ефективни стъпки с борбата с лошия навик и психологична подкрепа на борещите се с тази зависимост.

Крайната цел на Световния ден без тютюн е да насърчава защитата на настоящите и бъдещи поколения, не само от тези разрушителни здравни, но и социални, екологични и икономически бедствия, свързани с употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим.