7 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

7 април – Световен ден на здравето

Световният ден на здравето е глобална инициатива на Световната здравна организация, която се отбелязва всяка година на 7 април, като началото е поставено през 1948 г. У нас той обаче се отбелязва от 1964г. също и като Ден на здравния работник.

Всяка година мотото на празника е различно и акцентира върху приоритетна тема, с която е ангажирана Световната здравна асоциация (СЗО).

Мотото тази година е „Остаряване и здраве: Доброто здраве добавя живот към годините“. Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората във всички страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.

Приоритетно ще бъдат разглеждани теми за здравословния начин на живот на хората в напредваща възраст, за характерните хронични незаразни болести с техните най-важни 4 фактора – нездравословното хранене, намалената физическа активност, вредните привички (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол).

Основните хронични незаразни болести/ХНБ/- сърдечно-съдовите заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести и диабет са причина за 80% от смъртните случаи в Рбългария.

Доказано е, че посочените болести се причиняват основно от горецитираните 4 рискови фактори. Практиката показва, че тяхното редуциране води до намаляване на смъртността и заболеваемостта от посочените болести. Най-ефективният път за постигане на тази цел са както профилактиката, ранната диагностика, както и осигуряването на здравословна среда на живот.

Безспорно като фактор на избор на модела на своето здравословно поведение роля играят познанията на хората по въпросите за здраве и болести, а също и дейностите и инициативите на здравните специалисти в стремежа си да профилактират болестите и да промотират здраве чрез всички възможни и достъпни средства.