Анкетна карта

ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЗИ ГАБРОВО  Ако желаете, моля попълнете настоящата...