Категория: Държавен здравен контрол

Контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

  Споразумение между Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието...