Категория: Медицински дейности

Механизъм за работа

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти...