Категория: РКМЕ, ЛКК и ТЕЛК

РКМЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ НА РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ) КЪМ РЗИ ГАБРОВО Регионална картотека на...

Нормативни документи

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА...

Болнична медицинска помощ

Списък на ЛКК за 2024 година на ЛЗ за болнична помощ в област Габрово, определени...