РЗИ Габрово >> Новини

Обява на МБАЛ „Свети Иван Рилски Габрово” ЕООД Габрово за места за специализанти, финансирани от държавата по клинични специалности

МБАЛ „ Свети Иван Рилски Габрово ” ЕООД обявява предложенията си за места, финансирани от държавата по клинични...

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти може да видите...

Обява специализация по обща медицина за място, финансирано от държавата

Акредитирана практика за индивидуална първична медицинска помощ „Д-р Д. Църова-ИППМП-ЕООД” Габрово обявява място финансирано от държавата за лекар-специализант...