Информация за коронавирус-април 2020

► Заповед № РД-01-95/10.04.2020 г. на директора на РЗИ Габрово за удължаване на предприети противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително

Препоръки за комуникация с администрацията на РЗИ Габрово

Апел на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на коронавирус -COVID 19 в област Габрово

Препоръки на Министъра на здравеопазването за носене на лични предпазни средства

КАМПАНИЯ за набиране на доброволци за участие в дейности по овладяване на пандемията от COVID-19