Категория: Кариера

Конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

18.08.2023 г. – Съобщение за прекратяване на конкурс за длъжността Старши експерт в Дирекция „Административно-правно,...