Категория: Кариера

Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

19.05.2021 г. – Обявление за конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско...